pierišimas

pierišimas
pierišìmas sm. (2), pyrišìmas (2)pierišti; raištis, kuriuo pririšama: Šiš spragilo pyrišìmas Kin. Tas pyrišìmas ungurio skūros buvo Kin. \ rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; pierišimas; pririšimas; surišimas; užrišimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • aprišimas — aprišìmas sm. (2) DŽ1 → aprišti: 1. Sut, M. 2. Toks aprišìmas nuo šalčio mergytės neapsaugos Vb. | refl.: Del šito apsrišìmo vis tiek gryna galva Klt. 3. LL129 Tavo geresnis aprišìmas – nenusmuks ir vaikščiojant Vb. Vaismedžių aprišimas rš. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrišimas — atrišìmas sm. (2) DŽ1 → atrišti. 1. N, LL216 atpalaidavimas: Pagalvės, kurioje buvo paguldytas naujagimis, atrišimas turėjo reikšti jo kojų atrišimą, o perkeltine prasme – atrišimą tų saitų, kurie galėtų „pančioti“ ateityje jau paaugusį vaiką rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrišimas — išrišìmas sm. (2) 1. SD327, Sut, N, KI111, RtŽ → išrišti 1. | refl. KI111. 2. I, Sut, Tat, DŽ1 → išrišti 9: Apgailėti reikia, išrišimą taipogi gauti reikia Blv. Davė jiemus … galybę surišimo ir išrišimo visokio DP470. Visuotinas išrišimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurišimas — nurišìmas sm. (2) → nurišti 4: Žmonės gydo naujakaulį, karpas, girgždėles „nukirtimu“, „nurišimu“ arba net patrynimu lavono ranka I.Simon. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parišimas — parišìmas sm. (2); M → parišti 1. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; pierišimas; p …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrišimas — sm. (1) 1. → perrišti 3: Pūliuojant perrišimą reikia padaryti anksčiau rš. Ranką vaikui nupjovė – vakar buvau perrišime Kpr. 2. Sut raištis, kuriuo perrišama. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririšimas — pririšìmas sm. (2) DŽ1 → pririšti: 1. SD309, Sut, I, N Kabliai pririšimo grandinėms užkabinti rš. Kėlimo ir transporto įrenginių valdymo ir pririšimo darbai rš. | refl.: Negyvoji branda esti tada, kai grūdas visiškai kietas ir nebeturi jokio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rišimas — rišìmas sm. (2), rišìmasis (1) → rišti: 1. SD395, Sut, N, K, M Su pirštinėm – ne rišìmas (gerai nesuriši) Ėr. 2. DŽ Kiek sugebėjimo ir jėgos reikalauja toks paprastas, kaip atrodo, darbas – kūlių rišimas V.Myk Put. Tremtinio darbas tas pėdų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surišimas — surišìmas sm. (2) 1. N, M, LL239 → surišti 1: Jei, sudedant surišimui rankas [per jungtuves], vyro ranka viršuj, tai namuose bus vyro valdžia LTR(Rs). 2. raištis: Kiekvienos apylinkės skirtingi buvo spragilų surišimai rš. Sarišìmas LKKXI152(Zt) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrišimas — užrišìmas sm. (2) DŽ1 1. Sut, N → užrišti 1: Ažurišimas SD442. | refl. Sut. 2. aptvarstymas: Gėdimės užrišimo žaizdos DP55. 3. → užrišti 2: Taip kartodami užrišimus vieną kartą iš dešinės, kitą kartą iš kairės pusės, gauname senovinius kutus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”